Lesnické služby

Pěstební činnost

Poradenství v lesním hospodářství

Díky našim dlouholetým zkušenostem s péčí o les vám doporučíme nejvhodnější způsoby výsadby s ohledem na typ lesa. Poradíme vám s pěstováním lesních dřevinošetřováním kultur mechanicky i chemicky.

Doporučíme, případně zprostředkujeme nákup osvědčeného reprodukčního materiálu i chemických prostředků pro ochranu lesa a péči o lesní kultury.

Odstraňování klestu a příprava půdy

Zajistíme odstranění klestu a těžebních zbytků na lesních plochách po těžbě dřeva. Mechanicky a chemicky připravíme a zkultivujeme plochy pro obnovu lesa, ať už přirozenou či umělou.

Obnova lesa

V rámci umělé obnovy lesa provedeme zalesnění veškerým sortimentem lesních dřevin. Doporučíme vám nejvhodnější dřeviny pro váš typ lesa.

Ochrana lesních kultur

Zajistíme mechanické i chemické ošetření lesních kultur dle osvědčených postupů. Odstraníme buřeň vyžínáním nebo herbicidním postřikem. Aplikujeme repelenty na ochranu mladého porostu před okusováním zvěří.

Oplocování kultur

Oplotíme mladýho porost dřevěnými oplocenkami vlastní výroby nebo drátěným pletivem.

Těžební činnost

Poradenství a zprostředkování

Doporučíme vám nejvhodnější technologické postupy při těžbě dřeva s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí.

Zajistíme nákup osvědčeného materiálu a těžební techniky nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce. Zprostředkujeme opravy těžebních mechanismů.

Těžební práce

Provedeme veškerou mýtní i předmýtní úmyslnou těžku. Zpracujeme veškerou nahodilou i mimořádnou těžbu a to i v rizikových podmínkách.

Přibližování dřeva

Zajistíme přibližování dřeva univerzálními i speciálními lesními traktory a to jak v běžném, tak i v obtížném terénu. Zprostředkujeme přibližování dřeva koňskými potahy pro ekologicky cenné lokality.

Výkup dřeva

Vykupujeme dřevo přímo v porostu nebo na odvozních místech.

Technické práce

Provádíme veškeré práce v rozsahu odborné správy lesa, jako je např. vedení lesní hospodářské evidence, příprava těžebních projektů, atd.