STOPR s.r.o.

Jsme rodinná firma se sídlem v Novém Městě na Moravě. Na trhu působíme již 25 let.

Svým zákazníkům nabízíme lesnické služby od zalesňování, přes péči o les až po těžbu dřeva. Zabýváme se pořezem dřeva, výkupem kulatiny, prodejem dřeva a řeziva.

Dále působíme v oboru realizace a oprav staveb, provádíme čištění a zimní údržbu komunikací.

Poskytujeme také ubytování na Vysočině v krásné oblasti Žďárských vrchů.

Kontaktujte nás

Naše služby

Lesnické služby

Lesnické služby

Poskytujeme širokou nabídku služeb v oblastech těžební i pěstební činnosti.

Dřevařská činnost

Dřevařská činnost

Prodáváme řezivo a palivové dříví. Provádíme pořez a výkup dřeva.

Stavební práce

Stavební práce

Provádíme realizace či opravy staveb, zemní práce a demolice budov.

Technické služby

Technické služby

Provádíme prohrnování sněhu a strojové zametání komunikací.

Ubytování Žďárské vrchy

Ubytování

Poskytujeme ubytování ve dvou penzionech v oblasti Žďárských vrchů.

Máte zájem o služby firmy STOPR s.r.o.?

Reference a spolupráce

V minulosti jsme již poskytovali služby následujícím firmám:

Agrofarm a.s.
Agro Měřín a.s.
Holcner - doprava s.r.o.
Lidl Česká republika v.o.s.
Lesy ČR, s.p.
PKS Stavby, a.s.
SITEL s.r.o.

Publicita projektů

Instalace FVE na střechy budov v Novém Městě na Moravě

Společnost STOPR, s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004041 "Instalace FVE na střechy budov v Novém Městě na Moravě". Cílem projektu je snížení energetické náročnosti dotčených podnikatelských budov. Záměrem je realizace opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů na střechy budov.

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.

Financováno Evropskou unií

Výměna vysokozdvižného vozíku za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017217

Projekt „Výměna vysokozdvižného vozíku za energeticky úspornější“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Prostřednictvím projektu dojde k výměně zastaralé mobilní technologie. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Evropský fond pro regionální rozvoj

Optimalizace energetické náročnosti společnosti STOPR, s.r.o.

Projekt Optimalizace energetické náročnosti společnosti STOPR, s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je dosažení energetických úspor při výrobních a provozních činnostech v budovách průmyslového areálu provozovaného společností STOPR, s.r.o.

Evropský fond pro regionální rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu