STOPR, s.r.o., Nové Město na Moravě, Dukelská 77, PSČ 592 31
SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
Informace

Politika IMSPolitika IMS (systému integrovaného managementu) společnosti STOPR, s.r.o. je vyjádřením základní vize a strategie firmy s cílem:

- zajištění pochopení významu splnění požadavků zákazníka a ostatních zainteresovaných stran pracovníky organizace včetně závazku minimálního plnění legislativních a jiných požadavků

- stanovení rámce ročních konkrétních úkolů a cílů, cílových hodnot odpovídající povaze a rozsahu rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a povaze, rozsahu a enviromantálním dopadům činnosti, výrobků a služeb

- závazku trvalého zlepšování organizace, zvyšování souhrnné kvality veškerých produktů a procesů integrovaného systému řízení

- závazku trvalého zvyšování spokojenosti zákazníka prevence neshod, nehod, nežádoucích událostí, havárií, poškozování a znečišťování životního prostředí, vyhodnocování rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- shody se záměry organizace, povahou, rozsahem a enviromentálními dopady, povahou a rozsahem rizik BOZP v podmínkách přiměřenosti dosažení a zvýšení efektivnosti, účelnosti a rozvoje společnosti, zvýšení úrovně řízení, odpovědnosti za kvalitu a bezpečnost vlastních procesů a produktů

| Autor: administrator | Vydáno dne 05. 01. 2007 | 15708 přečtení | Počet komentářů: 43660 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Tento web site byl vytvořen společností STOPR, s.r.o., Nové Město na Moravě, Dukelská 77, PSČ 592 31 za použití phprs.